Omdömen

Coaching- ett jättebra sätt att nå dina mål eller ta reda på vad du vill

Coachingen med Helen har hjälp mig att hitta svaren som jag behöver för att nå mitt mål. Med hjälp av frågor har hon skickligt fått mig att själv formulera vad jag behöver göra och hur jag ska göra det, för att åstadkomma det jag vill och utifrån det tog min plan form. Helen har sedan följt mina framsteg, och bakslag, och funnits vid min sida för att hjälpa mig på rätt väg igen. Helen har visat på en stor lyhördhet och analytisk förmåga som fått mig att reflektera över mina egna uppsatta hinder och hur jag ska övervinna dem. Tack Helen för ditt professionella och varma sätt och för hur du hjälpt mig att se att även det som verkar omöjligt är möjligt! Att jag kan om jag vill och du har hjälpt mig att tro på mig själv och min förmåga!

-Susanne

Jag upplever att Helen har en stark förmåga att lyssna och förstå behovet hos mig när hon coachar. Hon ställer relevanta och skarpa frågor för att jag ska kunna utforska mina möjligheter. Hon inger ett lugn i mötet och är trygg i sin coachande roll. Hon verkar samtidigt vilja lära sig mer och förstå coaching utifrån olika aspekter för att hela tiden kunna utvecklas.

Med Helen som coach får du stora möjligheter att hitta svar och lösningar på dina utmaningar.

  • Göran