#25 Emotional Childhood

Emotional Childhood är ett koncept som handlar om när vi inte tar ansvar för våra egna känslor utan lämnar över eller delegerar ansvaret för dem till en annan person.

Och vad det här kommer ifrån är att när vi är barn så har vi varken kapaciteten eller förmågan att kontrollera hur vi mår, utan vi tror att allt som händer runt omkring oss är vad som orsakar våra känslor.

I takt med att vi blir äldre utvecklas hjärnan och vi lär oss att kunna tänka på vad vi tänker och att välja en tanke över en annan tanke. Vi vet att det är våra tankar som skapar våra känslor. Tyvärr är det ingen som lär oss det här, att vi har 100% kontroll och ansvar för våra känslor utan även i vuxen ålder fortsätter vi att lämna över ansvaret för hur vi mår på andra människor. Det här skapar i sin tur väldigt mycket onödigt lidande.

Ett exempel på detta är om jag lämnar över ansvaret för mina känslor på min partner. För att jag ska vara lycklig så behöver han tillfredsställa mina behov och jag skyller på honom när han gör mig ledsen, arg, sårad och frustrerad. Eftersom han är ansvarig för hur jag mår så kommer jag här att försöka kontrollera honom. Jag kommer att tala om för honom vad han ska göra och hur han ska göra saker, och när han inte gör som jag vill så kommer jag att bli arg och ledsen. Allt han gör eller säger skapar en känsla inom mig. Här trivs ingen av oss. Han vill inte bli kontrollerad och vill inte spendera sin tid med att försöka göra mig lycklig, och jag känner mig maktlös eftersom jag inte tycker att jag har har någon kontroll över hur jag mår. Dessutom tycker ingen människa inte om att tillsagda vad de ska göra och inte göra.

Motsatsen till det här, är när jag tar 100% ansvar för mina egna känslor. För jag vet att alla känslor skapas av vad jag tänker, och tankar kan jag välja. Oavsett vad han gör eller inte gör så får jag bestämma vad jag vill känna kring det. Jag är fri att bestämma själv och det här ger mig så mycket makt och självförtroende. Inte bara i relationen med min partner, men även på arbetsplatsen, bland vännerna och i familjen. För jag vet att oavsett vad någon säger eller tycker, så är det deras åsikt, och jag har full kontroll att välja vad jag vill tänka och känna om personen och situationen.

För såhär är det, det är ingen annans uppgift att göra oss lyckliga, det är vår egen. Vi kan välja en tanke över en annan tanke, och välja vad vi ska tänka om varje given situation. Oavsett vad någon annan människa säger eller gör.