#13 Dare of the day

Vad skulle du göra om inget höll dig tillbaka? Om du inte var rädd för vad andra människor skulle tycka, inte brydde dig om du misslyckades, inte var orolig för att göra bort dig? Om du inte var rädd för att bli avvisad?

Tänk om du inte tog åt dig av vad andra sa utan lät det rinna av dig som rinnande vatten?

Tänk om misslyckades betydde något positivt?

Om känslan av oro, ångest eller rädsla inte fick dig lamslagen utan du var ett tecken på att du utmanade dig själv och växte?

Och att du VISSTE att du är bra precis som du är och inget som någon annan sa eller gjorde påverkade dig eller kunde få dig att ändra åsikt. Utan att du istället blev nyfiken och fascinerad av dem och undrade varför de sa så?

Många tror att självförtroende kommer av att vara bra på saker.

Men hur kan vi bli bra på saker som vi aldrig ha gjort förut?

Självförtroende kommer av vår förmåga att våga känna negativa känslor som kommer upp och göra det ändå. 

Att veta att vi är okej oavsett vad som händer.

Att veta att vårt värde inte bestäms av andra människor, utan att det är vi som bestämmer vad vi är värda.

Och när vi kan göra det, när vi är villiga att gå in i vilken situation som helst och vara okej att känna oss nervösa, oroliga och veta att vi har vår egna rygg oavsett vad så händer något inom oss.

Vi blir trygga i oss själva och vårt självförtroende växer. För vi vet att oavsett om vi inte får jobbet, eller stammar på en föreläsning, säger fel saker på mötet eller om någon skrattar åt oss så är vi okej. Vi tar det inte personligt och vi använder inte det som ett bevis för att vi inte är bra nog.

Självförtroende handlar om att göra saker vi inte vågar göra och göra dem ändå, och vara okej med vad som än händer. Att inte lägga skam på oss själva utan att ha hand om oss på andra sidan. 

Ett sätt att bli bättre på det här är att öva. Göra något varje dag som vi inte vågar och göra det ändå. För när vi gör det så växer vi. 

ÖVNING: Gör en lista med 30 saker som du idag inte vågar göra. Gör en sak varje dag. Desto mer utmanande sak desto mer självförtroende bygger du.

Du kommer att bli förvånad hur annorlunda du känner dig när månaden är slut.