#10 Att välja en tanke över en annan

Ett av de största skiftena jag gjort, och det som är den största skillnaden mellan Helen för för 5 år sedan och Helen idag, är att jag lärt mig att allt jag gör eller inte gör är på grund av en känsla. Och att alla känslor kommer av vad jag tänker.

När jag förstod att jag själv kunde skapa lycka, glädje, kärlek, tillfredsställelse, motivation osv och att jag på samma sätt skapade ångest, oro, överväldigande och frustration så var det som att något inom mig skiftade.

Jag märkte att olika tankar skapade olika känslor inom mig. Om jag t.ex. tänkte att jag hade alldeles för mycket att göra och att jag kommer aldrig hinna klart så skapade det en känsla av överväldigande i mig. Och om jag istället tänkte att jag kan säkert hinna med alla saker så länge jag fokuserar på en sak i taget, så skapade jag en känsla av beslutsamhet och motivation.

Resultatet av de här tankarna och känslorna var att ena tanken gjorde att jag kände mig överväldigad och inte fick ett dugg gjort medans den andra tanken gjorde mig produktiv. Att välja en tanke över den andra var vad som gjorde hela skillnaden när det kom till vad jag fick gjort under dagen och även vad mina resultat blev på längre sikt.