#2 En inre konflikt

En inre konflikt, ett inre motstånd när två alternativ krockar med varandra. Åh ena sidan … Fast åh andra sida … Du vet den där känslan när inget av alternativen känns helt rätt. Det är en känsla jag brottats med ett tag och som jag tror att många kan känna igen sig i. Ofta är det just det inre motståndet som håller oss tillbaka och hindrar oss från att gå vidare. Istället väljer vi att stanna kvar i en känsla av frustration, ovisshet och överväldigande. Vi känner oss slitna mellan alternativen och vet inte vad vi ska välja.

För mig har det handlat om jag ska kalla mig för Hälsocoach eller Livscoach. Hälsocoach är vad jag dragits mot, eftersom hälsa är så viktigt för mig. Men ofta när jag pratat om vad jag gör eller vem jag arbetar med så har det känts som att något har saknats.

Problemet är inte att vi inte har en tydlig bild över vad vi vill uppnå, utan att vi upplever att vägarna dit går emot varandra. I mitt fall så visste jag att jag ville hjälpa människor att skapa sina drömliv, och att det handlade om mer än “bara” hälsa, även om hälsa är viktigt för att orka genomföra förändringen. I mig kändes det som jag var tvungen att välja det ena alternativet eller det andra, därav konflikten.
Vad jag behövde göra för att komma vidare var att fundera över:

1. Kan jag få båda alternativen utan att behöva välja ett av dem?

2. Eller kan jag skapa ett tredje alternativ som är bättre än de två andra?

Jag kom till insikten att jag inte behövde välja utan att jag kan få båda alternativen. Jag kallar mig nu för Livscoach och har med mig hälsa som en viktig pusselbit i förändringen. Motståndet och konflikten försvann.

Vi har alla svaren inom oss och ibland behöver vi hjälp att plocka fram dem. Ibland är det lätt att fastna i de alternativ som vi har framför oss och är inte öppna för att det kan finnas flera vägar. Det kanske t.o.m. finns ett ännu bättre alternativ precis runt hörnet.

Om du känner ett motstånd eller konflikt inom dig så hoppas jag att det här inlägget kan ge dig inspiration och tips om hur du också kan gå vidare 🙌🌟